Polské intermezzo

U nás v příhraničí panuje rozšířený názor, že umíme Polsky. Taky jsem si to dlouho myslela, až jsem pak jednou potkala Adriana, našeho polského kamaráda. Zjistila jsem, že polsky vůbec ale vůbec neumím a používám nějakou prapodivnou mutaci, která má s polštinou pramálo společného.

Další zjištění se týkalo záludnosti stejných slov, která ve skutečnosti znamenají něco jiného. Je jich mnoho, uveďme si má oblíbená slovíčka jako příklad:
zuravina - brusinka
stolica narodowa - hlavní město
wolovina - hovězí
brak - nedostatek 
dlugopis - propiska
carstwe - okorale, starší
droga - cesta
napad - útok
poprawic - opravit (Poprav mnie - Oprav mě)
koszt (košt) - cena 
liczic (líčit) - počítat 

Díky Adrianovi už vím, že je třeba být s polštinou opatrná. Nicméně oni nám Poláci skvěle rozumí (když jde o kšeft jsou to hotoví bohemisté), hodně jich umí krásně anglicky a polština je snadná na učení se, takže máme hodně možností komunikace na výběr a prznění jazyka našich sousedů není nutné. :-) 

Komentáře

Oblíbené příspěvky